top of page

Glejak wielopostaciowy – wyniki badania klinicznego napawają optymizmem

„Randomizowane, podwójnie ślepe badanie kliniczne fazy 2 oceniające tolerancję dwóch różnych wskaźników marihuany leczniczej u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym (GBM).”, bo tak w pełni nazywa się badanie o którym mowa, zostało opublikowane pod koniec maja 2021 roku w magazynie Frontiers in Oncology. Konopie są niezwykle popularne wśród osób cierpiących na nowotwory, w tym również na glejaka, dlatego naukowcom zależało na zbadaniu reakcji chorych na standaryzowaną marihuanę medyczną. Dokładne zbadanie wpływu marihuany na chorych, ma kluczową rolę w dbaniu o bezpieczeństwo pacjentów w trakcie trwania terapii oraz w walce z ewentualnymi skutkami niepożądanymi występującymi w jej trakcie.

Randomizowane badanie kliniczne, z udziałem dorosłych pacjentów cierpiących na zdiagnozowanego glejaka o wysokim stopniu złośliwości rozpoczęto od podstawowych badań mózgu, krwi oraz stanu funkcji poznawczych. Do porównania drugorzędowych wyników zastosowano retrospektywną grupę kontrolną.

Uczestnicy (n=88) mieli średnio 53,3 lat. Sparowany test t oceniający Funkcjonalną Ocenę Terapii Raka w Raku Mózgu (FACT-Br) pomiędzy grupami od wartości początkowej do 12. tygodnia wykazał, że stosunek 1:1 sprzyjał zarówno wydolności fizycznej (p=0,025), jak i funkcjonalnej (p=0,014). W dodatku polepszał jakość snu (p=0,009). Analiza zmian od wartości wyjściowej do 12 tygodnia wykazała również, że 11% z 61 uczestników doznało zmniejszenie choroby, 34% osiągnęło stabilny stan. Nie wystąpiły żadne poważne zdarzenia niepożądane. Skutki uboczne obejmowały suchość w ustach, zmęczenie w nocy, zawroty głowy, senność.

Źródło: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2021.649555/full

Wnioski które płyną z badania, rzucają nowe światło na możliwości jakie dają chorym konopie. Pojedyncza dawka medycznej marihuany zawierająca THC była dobrze tolerowana przez pacjentów, wpływała na poprawę snu i samopoczucia oraz jakość życia. Dawka była bezpieczna i dobrze tolerowana oraz nie miała poważnych skutków ubocznych.

„A Phase 2 Randomised Clinical Trial Assessing the Tolerability of Two Different Ratios of Medicinal Cannabis in Patients With High Grade Gliomas” https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2021.649555/full

#MCAN #mcancbdmedicancoin #mcancoin #medicancoin

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page