top of page

Konopie – remedium na nadciśnienie

Nadciśnienie to jedno z wielu problemów zdrowotnych, które często dotykają osoby po 60 roku życia. Stałe monitorowanie ciśnienia idzie w parze z terapią która ma na celu przywrócenie właściwych parametrów. Nadciśnienie tętnicze może objawiać się dusznościami, uderzeniami gorąca, nadmierną potliwością, kołataniem serca oraz zawrotami i bólami głowy, a nieleczone prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych oraz udaru, zawału jak i niewydolności serca.

Badania opublikowane w European Journal of Internal Medicine dowodzą, że konopie indyjskie wpływają pozytywnie na normalizowanie ciśnienia u osób starszych, którzy do tej pory stosowali terapie leczące nadciśnienie. Badanie opublikowane pod tytułem „Konopie wiążą się z obniżeniem ciśnienia krwi u osób starszych: 24-godzinne badanie ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia krwi”, wykazało znaczące obniżenie ciśnienia krwi u osób w wieku 60 lat i starszych, którzy używali konopi indyjskich w leczeniu niepowiązanych schorzeń przez okres trzech miesięcy. Autor badania, Ran Abuhasira w rozmowie z magazynem Health Europa przyznał, że głównym celem badania była ocena bezpieczeństwa stosowania konopi u osób starszych. Odkrycie tak istotnego wpływu konopi na ciśnienie pacjentów, którzy do tej pory walczyli z nadciśnieniem była przypadkowa. Kluczowym wnioskiem z tego badania, jak również z innych badań, które przeprowadziliśmy w tej dziedzinie, było to, że konopie indyjskie są bezpieczne do użytku medycznego u osób starszych z nadciśnieniem.

Osoby starsze coraz częściej sięgają po terapie bazujące na konopiach indyjskich. Zdaniem autora badania, „głównym tego powodem jest profil wskazań, dla których podajemy konopie jako leczenie, szczególnie pod kątem bólu. Wiele starszych osób cierpi z różnych powodów na przewlekły ból; a przepisywanie konopi indyjskich jako leku na ból staje się coraz częstsze wraz z wiekiem pacjentów. W wielu krajach nastąpił wzrost ogólnej akceptacji leczenia opartego na konopiach indyjskich, co oznacza, że ​​starsi dorośli są teraz bardziej skłonni do próbowania marihuany leczniczej. Ponadto, ponieważ starsi dorośli zwykle cierpią na więcej chorób i schorzeń, są bardziej prawdopodobne, że będą brane pod uwagę w próbach nowych i pojawiających się terapii. Uważam, że leki na bazie konopi powinny być postrzegane w taki sam sposób, jak każde inne leczenie oferowane w sektorze medycznym, z uznanymi zaletami i wadami, oraz że powinniśmy rozważyć wady i zalety leczenia opartego na konopiach indyjskich indywidualnie dla każdego pacjenta.”

Badanie przeprowadzono na grupie klinicznej składającej się z pacjentów w wieku 60 lat i starszych. Przed rozpoczęciem badania wykonano 24-godzinne, ambulatoryjne monitorowanie parametrów takich jak EKG, ciśnienie krwi i pomiarów antropometrycznych które porównano z wynikami uzyskanymi po 3-miesięcznej terapii. Badanie ukończyło 26 pacjentów w średnim wieku 70,42 ± 5,37 lat, 53,8% kobiet. Po 3 miesiącach obserwacji średnie dobowe ciśnienie skurczowe i rozkurczowe zmniejszyło się odpowiednio o 5,0 mmHg i 4,5 mmHg (p<0,001 dla obu). Nadir ciśnienia krwi i częstości akcji serca osiągnięto 3 godziny po podaniu.

Rozmowa z autorem badania dostępna w linku poniżej


Treating hypertension with cannabis

Badanie „Cannabis is associated with blood pressure reduction in older adults – A 24-hours ambulatory blood pressure monitoring study”

https://www.ejinme.com/article/S0953-6205(21)00005-4/fulltext

#MCAN #mcancbdmedicancoin #mcancoin

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page