top of page

Ukraina rozpoczyna regulację rynku kryptowalut

Parlament w Kijowie przyjął nowe regulacje prawne określające status kryptowalut na Ukrainie. Kryptowaluty, dzięki ustawie „O wirtualnych aktywach” zostały uznane za dobro niematerialne, nie posiadające statusu prawnego środka płatniczego.

Dostawcy usług zobowiązani będą do respektowania krajowych przepisów dot. przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz zapobiegania próbom finansowania terroryzmu. Nowe prawo pozwoli użytkownikom kryptowalut na samodzielne określanie wartości aktywów wirtualnych, otwieranie rachunków bankowych służących do rozliczeń transakcji oraz zapewni ochronę sądową powiązanych z nimi praw.

Ustawa wprowadza termin „wirtualne aktywa cyfrowe” które emitowane będą musiały być na Ukrainie przez zarejestrowane podmioty. Gdy aktywa będą zabezpieczone walutami, będą podlegały pod regulację Narodowego Banku Ukrainy, jednak gdy aktywem bazowym będą papiery wartościowe lub instrumenty pochodne, kontrolę przejmie Narodowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Ustawa wejdzie w życie po zatwierdzeniu zmian w krajowym kodeksie podatkowym, a dokładnie zmian w opodatkowaniu transakcji kryptowalutowych.

“Ukraine Adopts Law ‘On Virtual Assets’ to Regulate Crypto Market” https://news.bitcoin.com/ukraine-adopts-law-on-virtual-assets-to-regulate-crypto-market/

#cbd #MCAN #mcancbdmedicancoin #medicancoin

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page