top of page

„Zielona rewolucja” czyli Europejski Zielony Ład

Strategia energetyczna Europy zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Co to oznacza? Plan Europejski Zielony Ład za główny cel stawia sobie neutralność kontynenty względem klimatu, a więc przekształcenie gospodarki UE tak, by nie stanowiła dla niego zagrożenia oraz nie prowadziła do degradacji środowiska. Innowacyjny program zakłada, że do 2050 roku poziom netto emisji gazów cieplarnianych ma osiągnąć próg zerowy, a wzrost gospodarczy zostanie uniezależniony od zużycia zasobów.

Na program Europejski Zielony Ład zostanie przekazane lwia część funduszy zagospodarowanych w ramach projektu rekonstrukcyjnego NextGenerationEU oraz budżetu Unii Europejskiej na najbliższe lata. Program obejmuje reformy zapewniające poprawę jakości powietrza, wody i gleby, inwestycję w modernizację już powstałych budynków energooszczędnych, ekologiczną żywność, transport publiczny, ekologiczne innowacje technologiczne, w tym czystą energię. Plan zakłada również modernizację przedmiotów codziennego użytku, produkty mają być trwalsze, a ich ewentualna naprawa możliwa. Modyfikacje wprowadzone w sektorze przemysłowym mją zapewnić przyszłościowe miejsca pracy.

Dekarbonizacja systemu energetycznego Unii Europejskiej jest ogromnie ważna dla realizacji strategii projektu, który zakończy się w 2050 roku.

Bank Pekao przeprowadził analizę sektora OZE w Polsce ukazując perspektywy transformacji rodzimej gospodarki w niskoemisyjną. Udział OZE w globalnej produkcji energii wzrósł do 26% w 2019 roku, gdy jeszcze w 2010 roku wynosił zaledwie 19%. Zmiany atmosferyczne których doświadczamy oraz współpraca rządów mająca na celu neutralność wobec klimatu napędza rozwój technologiczny w strefie OZE czyniąc go atrakcyjnym sektorem inwestycji długofalowych.

„Wśród kluczowych czynników, które decydują o szybkim wzroście znaczenia OZE, jest m.in. postęp technologiczny obniżający ich koszty i zwiększający wydajność. Istotne są również rosnący problem zmian klimatycznych związanych z nadmiernym wzrostem emisji szkodliwych gazów, regulacje chroniące klimat oraz wsparcie systemowe dla energetyki odnawialnej. […]Za zieloną rewolucją przemawiają również wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw, odzwierciedlony w działaniach konsumentów oraz coraz wyższy marginalny koszt produkcji energii z konwencjonalnych źródeł, wynikający m.in. z pogarszającego się dostępu do niektórych surowców, wysokiego stopnia zużycia obecnych aktywów wytwórczych oraz rosnących opłat klimatycznych.” – mówi Krzysztof Mrówczyński, współautor raportu jednocześnie zarządzający zespołem Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao.

Sektor OZE stale jest monitorowany oraz analizowany, a wszystkie prognozy zapowiadają jego dynamiczną transformację. Biorąc pod uwagę różne scenariusze oraz prognozy, przewiduje się, że rocznie na całym globie w sektor OZE będzie inwestowane od 2,5 do 4 miliarda dolarów. Zielona rewolucja MCAN opiera się na inwestycjach w odnawialne źródła energii takich jak energia słoneczna oraz uwzględnia innowacyjne standardy energetyczne oferując nowoczesne i energooszczędne domy pasywne oraz ogrzewanie na podczerwień. Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne prognozy inwestycja w sektor OZE staje się więc racjonalnym lokowaniem środków.

Więcej informacji dotyczących projektu znajdziesz w linku niżej

„Europejski Zielony Ład” https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl

Szczegóły raportu Banku Pekao znajdziesz w linku niżej

„Bank Pekao zbadał perspektywy rozwoju sektora OZE w Polsce” https://biznesalert.pl/pekao-oze-energetyka-raport-transformacja/

#MCAN #mcancbdmedicancoin

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page